Müdürün Mesajı

 

2010’da yeni bir devlet üniversitesi olarak kurulmuş olan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, YÖK’ün de öncelikli politikalarından biri olan uluslararası öğrenci kabulünü önemsemektedir. Gerek burslu olarak, gerekse kendi imkânlarıyla öğrenim görmek üzere Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu öğrencilerin lisans ya da lisansüstü programlara başlayabilmeleri için belirli bir düzeyde Türkçe öğrenmeleri büyük önem arz etmektedir. Bunun bilincinde olan üniversitemiz, 06.12.2013 tarihinde Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKÇÜ-TÖMER)’ni kurmuştur. Kısa zamanda alt yapı, akademik kadro ve program çalışmalarına başlamış olan merkezimiz, 2014-2015 öğretim yılı Güz döneminde öğrenci kabulüne hazır bulunmaktadır.

Dünyanın hemen her yerinden ülkemize gelerek eğitim görmek ve bu arada dilimizi öğrenmek isteyen yabancılara Türkiye Türkçesini layıkıyla öğretmek gibi önemli bir görev üstlenmiş olan Türkçe Öğretim Merkezi, aynı zamanda uygulayacağı sosyal ve kültürel programlarla, Türkiye’nin tarihî ve kültürel zenginlikleriyle doğru tanıtılmasına katkıda bulunmayı da hedeflemektedir. TÖMER’de uygulanacak olan program, Türk devlet ve akraba topluluklara mensup olan soydaşlarımızın sadece görecekleri lisans ya da lisansüstü eğitimleri için değil, Türk dünyasında Türkiye Türkçesi ile ortak bir dil ile konuşarak anlaşabilmelerini sağlaması bakımından da önemsenmektedir.

Uygulanan farklı programlardan kaynaklanan bazı aksaklıklara rağmen, Türkiye’nin yabancılara Türkçe öğretimi konusunda kazanmış olduğu tecrübeden yararlanan İKÇÜ-TÖMER, akademik kadrosu ve geliştirdiği programı ile üstlenmiş olduğu önemli görevi layıkıyla yerine getireceğine inanmaktadır.

Türkiye’nin 2000’li yıllardan itibaren öngörülen 2023 vizyonu ile hızlı bir büyüme kaydetmesi bölgesel bir güç olmanın ötesinde küresel etkisini de arttırdı. Bunun doğal yansıması olarak her geçen gün Türkçeye olan ilgi de arttı. Ticaret başta olmak üzere, çeşitli vesilelerle Türkiye ile ilgili proje geliştiren ve Türkçe öğrenme ihtiyacı hisseden yabancılara verilecek olan dil eğitimi de İKÇÜ-TÖMER’in görev kapsamında değerlendirilmektedir. Türkiye’nin üçüncü büyük şehri konumunda bulunan İzmir’in her geçen gün daha çok yabancıyı bünyesinde barındıran bir şehir haline gelmesi, yakın gelecekte daha da büyüyecek olması, yabancılara Türkçe öğretimi alanındaki çalışmalara hız verilmesini gerekli kılmaktadır. Bu bilinçle hareket eden merkezimiz, akademik kadro, program ve yayın çalışmalarını dinamik halde tutmayı, sürekli değişen ve gelişen modern eğitim teknolojilerinden yararlanmayı ilke edinmiş bulunmaktadır.

Avrasya’nın kilit noktasında bulunan Türkiye’nin üçüncü büyük şehri İzmir’de kurulmuş olan Merkezimiz, genç ve dinamik kadrosuyla kökleri tarihin derinliklerine uzanan, geniş bir coğrafyada konuşulan zengin dünya dillerinden biri olan Türkçemizi öğrenmek ve bu sayede kültür deryamıza girmek isteyen herkesi beklemektedir.

 

                                                                                                       Prof. Dr. Turan GÖKÇE

                                                                                                                     Müdür

 


Başa Dön